Ydelser

YDELSER


VIDSTE DU AT...

En fejlansættelse koster ca. 18 måneders løn, hvis en nyansat stopper inden 1 år - det gør 25% af alle nyansatte!

Det kan koste fra 5000 kr. og op til 20 ugers løn, hvis der er fejl i ansættelses-kontrakten!

53% af danskerne oplever, at MUS ikke styrker deres faglige udvikling!

I kan opnå en besparelse på 12 kr. for hver krone, I investerer i trivsel og mental sundhed!

En usaglig opsigelse kan koste en bod på halvdelen af lønnen i opsigelsesvarslet - udover berettiget løn!

HR drift og udvikling fra "Pænt Go'dag til Ordentligt Farvel"

 

 

Rekruttering

Vi designer professionelle rekrutteringskoncepter, så I selv kan gennemføre processen fra A-Z. Eller vi leverer hele eller dele af rekrutteringsprocessen med jobopslag, kandidatsøgning, kandidatlister, interviews, tests og udvælgelse.

 

Velkomst

Vi designer pre- og onboarding koncepter, så I kan indfri forventningerne hos Jeres nye kolleger. Vi kan løfte opgaver lige fra udarbejdelse af ansættelseskontrakter og velkomstmateriale til design af aktiviteter i et LMS-system.

 

Udvikling

Vi designer forskellige udviklingsforløb, så I kan styrke jeres evne til at samarbejde, kommunikere og tænke nyt. Vi udvikler og faciliterer netværk og coacher jeres ledere, så de skaber de bedste rammer for performance og trivsel. 

 

Trivsel & sundhed

Vi designer koncepter, så I har forskellige trivsels- og sundhedstilbud, som gør Jer til en attraktiv arbejdsplads. Vi løfter opgaver som fx. personalearrangementer, fraværsindsatser, sundhedskonkurrencer og trivselsdialoger og -målinger. 

 

Farvel

Vi designer fratrædelseskoncepter, så I får sagt "ordentligt farvel" og fastholder et godt employer brand. Vi leverer hele eller dele af fratrædelsesprocessen med fx. opsigelser, exit interviews samt opfølgning på input til forbedringer.

PROCESSEN HOS HUMANBOOST

STEP 1 

 

I booker et møde, hvor vi gennemfører et HR tjek hos Jer, eller vi tager afsæt i Jeres konkrete HR behov. 

STEP 2

 

Vi fastlægger i fællesskab en samarbejdsaftale med præcisering af opgave, varighed og budget.

STEP 3

 

Via smidigt samarbejde, tydelig dialog og mærkbare resultater leverer HumanBoost som aftalt.

STEP 4

 

Du og dine kolleger oplever værdien af den leverede opgave, og i fællesskab følger vi op på proces og resultat.

KONTAKT 

  Duntzfelts Allé 20

  2900 Hellerup

 line@humanboost.dk

+45 5363 9165

FOLLOW US


Twitter

Facebook

Google +

PROFILE

Hos HumanBoost får du professionelle HR kompetencer, og vi leverer efter aftale og budget.

 

Et samarbejde som baserer sig på høj integritet, tillid og kvalitet til gavn for vores kunder.